Makinë për silazh të misërit - Fimaks

Makinë për silazh të misërit – Fimaks

Makina për silazh të misërit nga Fimaks mund ti gjeni ne Agribau. Jane produkte Turke që sot kan pushtuar tregun botëror ne agrokulturë.

Shiko video se si punohet me keto mejete.