Mbledhëse Bari Minosagri

Mbledhëse Bari Minosagri – është një Makineri Ideale që lehtëson mbledhjen dhe renditjen me bar duke formuar korrur ushqyer-bimët në fuçi rregulluar në intervale të rregullta. Ajo ka një manovërueshmëri të lartë dhe ka pak fuqi kërkesa dhe shfaqje të gamës së gjerë. Ajo kryen një mbledhje me cilësi të lartë duke lënë kashtë të pastër, pasi ajo nuk lë ndonjë gur ose objekte të ngjashme në bar që është zgjedhur.
Rrugët e grilave që përbëjnë njësinë e mbledhjes së makinës janë të bashkangjitura në slitë transportues pas shpërbërjes; në këtë mënyrë, gjatësia totale e makinës minimizohet duke u mbështetur në mënyrë të përshtatshme për transport të sigurt.

Shiko Katalogun